Δεν έχεις Macromedia Flash Player; Πάτησε εδώ για εγκατάσταση Χρειάζεται να έχεις Macromedia Flash Player για να δεις Roulette. Δεν έχεις Macromedia Flash Player; Πάτησε εδώ για εγκατάσταση
Αυτό το παιχνίδι ρυθμίζεται από άλλη ρυθμιστική αρχή από την LGA